Evaluarea riscurilor specifice tranzacţiilor cu instrumente financiare efectuate de societăţilor de servicii de investiţii financiare în nume şi pe cont propriu

Autor:prof. univ. dr. Tatiana DĂNESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:risc, audit, investiţii, plasament, portofoliu, capital

Abstract:
Societăţile de servicii de investiţii financiare, prin specificul operaţiunilor desfăşurate pe pieţele reglementate de capital, sunt subiectele unor expuneri la o gamă diversificată de riscuri financiare şi operaţionale, al căror efect cumulat influenţează într-o manieră semnificativă abordarea auditului, începând cu etapa de evaluare a riscului de audit. \r\n\r\nArticolul de faţã se referã nu numai la riscurile la care sunt expuse societăţile de servicii de investiţii financiare care desfăşoară operaţiuni de tranzacţionare de instrumente financiare, în calitatea lor de intermediari pe pieţele reglementate de capital – care au făcut obiectul prezentării într-o ediţie anterioară - cât şi la alte riscuri la care se expun, în mod suplimentar, intermediarii financiari care prestează cu titlu profesional operaţiuni de tranzacţionare de instrumente financiare în nume şi pe cont propriu.\r\n