Unde ne va duce viitorul? Evoluţia profesiei de audit

Autor:Şerban TOADER, KPMG

JEL:M 42

DOI:

Cuvinte cheie:audit, companie-client, reglemenetarea profesiei, guvernanţă corporativă, costul auditului

Abstract:
Cercetătorii britanici au arătat că profesia de audit îşi păstrează funcţia vitală de interes public pentru toţi actorii de pe piaţă, în ciuda recesiunii. Dar, schimbarea este inevitabilă iar reforma auditului şi a serviciilor conexe ar trebui să urmărească o mai mare transparenţă şi oferirea de informaţii financiare şi operaţionale mai relevante. Sunt necesare o revizuire de amploare a modelului de raportare corporativă, informaţii suplimentare de la management şi o reconsiderare a rolului auditorului şi a Comisiilor de Audit. Un dialog deschis între auditor, organismele de reglementare prudenţială şi entitatea auditată ar spori eficienţa comunicării. Impunerea unor soluţii artificiale de către autorităţile de reglementare va avea un impact negativ nu doar asupra calităţii auditului, ci şi asupra cheltuielile financiare. Responsabilizarea comitetelor de audit cu instrumentele necesare pentru a aborda în mod corespunzător problemele ridicate de factorii de decizie politică trebuie să fie de preferat impunerii unor „măsuri bune la orice” care vor ignora nevoile specifice companiilor în mod individual.\r\n