Ce-şi doresc investitorii de la auditorii financiari?

Autor:Vasile IUGA, PwC

JEL:M42

DOI:

Cuvinte cheie:audit financiar, investitori, criza economică, informaţii economice

Abstract:
În urma crizei financiare, este nevoie de o reaşezare a modelelor de guvernanţă corporativă şi raportare financiară. Un studiu PwC, „Audit Today and Tomorrow”, arată că investitorii se aşteaptă la raportări mai detaliate, care să prezinte nu doar informaţii legate de situaţia financiară a companiilor, dar şi elemente referitoare la riscuri, la guvernanţa corporativă şi la responsabilitatea socială a companiilor.