Studiu privind percepţia entităţilor asupra eficienţei auditului intern

Autor:Dr. Mihaela Drăgan Pop, prof. univ. dr. Dumitru Matiş

JEL:M42, D22

DOI:

Cuvinte cheie:analiză, concepte de audit, valoare adăugată, sistem de audit intern, studiu

Abstract:
Lucrarea este rezultatul unei activităţi de cercetare mai ample, care propune un studiu de caz sub forma unui chestionar privind percepţia entităţilor asupra eficienţei auditului intern. În contextul actual funcţia de audit intern devine din ce în ce mai importantă. Din aceste considerente s-a apreciat că ar fi utilă pentru profesioniştii contabili găsirea unor răspunsuri la întrebarea: ,,Care este gradul de satisfacţie al entităţilor privind sistemul de audit intern existent?” Rezultatele acestui studiu au permis realizarea unei radiografii de ansamblu cu privire la implementarea şi organizarea auditului intern, precum şi surprinderea motivaţiilor pentru care entităţile ar implementa un sistem de audit intern. Concluziile studiului relevă faptul că există o tendinţă de creştere a interesului societăţilor comerciale pentru implementarea sistemului de audit intern, precum şi necesitatea asumării unor costuri pentru realizarea acestui lucru, avantajele fiind evidente.\r\n