Importanţa informaţiilor oferite de auditul financiar pentru directori, investitori şi analiştii financiari – studiu empiric

Autor:Drd. Ovidiu CERNEA, lect. univ. dr. Cristina Alexandrina ŞTEFĂNESCU

JEL:M42

DOI:

Cuvinte cheie:audit financiar, raport de audit, calitate, investitori, analişti

Abstract:
Prezentul articol subliniază importanţa deosebită pe care o prezintă informaţiile oferite de auditul financiar şi creşterea interesului de promovare a acestora în ţara noastră ca urmare a numeroaselor scandaluri financiare internaţionale şi a crizei care s-a instaurat la nivel mondial şi pe care încă o trăim.\r\nPrintr-un studiu empiric inedit, diferit de restul cercetărilor în domeniu, autorii şi-au propus să identifice eventualele legături între calitatea informaţiilor furnizate de auditul financiar, modul de luare a deciziilor de către managementul companiilor sau investitori şi mai ales aşteptările pe care aceste categorii de utilizatori le au faţă de raportul de audit.\r\nRezultatele cercetării calitative efectuate folosind tehnica chestionarului reflectă o descreştere a importanţei informaţiilor furnizate de raportul de audit pentru principalele categorii de utilizatori: directori financiari, investitori şi analişti financiari, odată cu declanşarea crizei economice.\r\n