Aspecte privind auditarea estimărilor din situaţiile financiare

Autor:Graham FAIRCLOUGH

JEL:M 42

DOI:

Cuvinte cheie:auditul estimărilor, valoare justă, deprecierea activelor, provizion, datorii contingente, active contingente

Abstract:
Auditul estimărilor prezintă un nivel înalt de incertitudine. Nivelul riscului de audit este, într-o oarecare măsură, redus de sistemele GAAP, care acceptă că mai multe estimări cu acelaşi nivel de incertitudine pot oferi o imagine corectă şi fidelă. Din acest motiv, sistemele GAAP cer adesea prezentări substanţiale ale circumstanţelor care generează incertitudine, astfel încât utilizatorii să poată să ia propriile decizii.\r\nEste posibil ca auditul estimărilor să reprezinte un aspect frecvent întâlnit în activitatea auditorilor profesionişti. Adesea, este dificil de contestat raţionamentul auditorului. Pe de altă parte, nerespectarea etapelor prevăzute care conduc la utilizarea de către auditor a raţionamentului profesional este mult mai uşor de atacat în orice acţiune care vizează neglijenţa. Auditorii profesionişti practicanţi trebuie să fie familiarizaţi cu cerinţele sporite ale ISA 540.\r\n