Noutăţi legislative în auditul public intern

Autor:Lect. univ. dr Eugen NICOLĂESCU

JEL:H 83

DOI:

Cuvinte cheie:audit public intern, instituţii publice centrale şi locale, auditori interni în mediul public, profesie şi pregătire profesională, actualizare şi clarificare legislativă

Abstract:
Realitatea a demonstrat că auditul intern s-a desfăşurat cu multe dificultăţi, uneori formal, superficial, din cauze obiective şi subiective, însă rezultatul este relevant: managementul nu a putut îndeplini cerinţele legale. Lipsa de personal calificat, de resurse financiare au fost principalele aspecte relevate ca nerealizări, dar şi o serie de aspecte de natură profesională, de desfăşurare a profesiei de auditor intern în mediul public au afectat buna organizare şi funcţionare a activităţii de audit intern.\r\nActualizarea şi perfecţionarea cadrului legislativ au devenit iminente, iar modificarea legii existente a răspuns necesităţilor obiective din instituţiile publice, mai ales cele mici, cu resurse financiare limitate, cu posibilităţi reduse pentru a atrage personal de specialitate. \r\nNoutăţile avute în vedere se referă exact la modificările cadrului legislativ, la îmbunătăţirea modului de asigurare a unui nivel calitativ superior a pregătirii profesionale, a atestării auditorilor, a înfiinţării comitetelor de audit, a cooperării între mai multe instituţii publice mici, cu resurse foarte limitate, a clarificării unor termeni şi concepte.