Raţionamentul profesional - factor determinant în creşterea calităţii misiunilor de asigurare

Autor:Conf. univ. dr. Irimie Emil Popa, Prof. univ. dr. Adriana Tiron Tudor, Drd. Georgeta Ancuţa Şpan,

JEL:M 42

DOI:

Cuvinte cheie:raţionament profesional, asigurare rezonabilă, Standardele Internaţionale de Audit

Abstract:
Misiunile de asigurare sunt reglementate de Standardele Internaţionale de Audit (engl. International Standards on Auditing - ISA), precum şi de normele naţionale în domeniu. Diversitatea situaţiilor întâlnite în practică şi complexitatea mediului economico-social au demonstrat faptul că reglementările profesionale existente nu răspund tuturor nevoilor profesioniştilor. Astfel, multe din deciziile pe care aceştia sunt nevoiţi să le ia au ca fundament raţionamentul profesional. Raţionamentul profesional poate fi considerat, prin urmare, un element cheie al calităţii deciziilor luate de către profesioniştii contabili în procesul de auditare al situaţiilor financiare. Materialul de faţă a urmărit realizarea unui studiu calitativ asupra raţionamentului profesional, în sensul identificării factorilor de influenţă menţionaţi în literatura de specialitate, precum şi a elementelor contextuale care solicită în mod expres exercitarea acestui proces. O abordare aparte a fost realizată asupra ISA (International Standards on Auditing), în sensul în care a fost analizat conţinutul fiecărui standard în parte pentru a se evidenţia impactul raţionamentului profesional asupra etapelor unei misiuni de audit. Au fost, de asemenea, analizate formele sub care apare specificat acest proces în cadrul ISA, mai precis, apariţii explicite şi apariţii implicite. Pe lângă factorii de influenţă şi contextul aferent raţionamentului profesional, au mai fost prezentate principalele trăsături pe care fiecare profesionist ar trebui să le îndeplinească pentru a putea desfăşura în condiţii profesionale misiunea ce îi revine.