Contabilitatea creativă, între denumire neinspirată, reglementare şi fraudă

Autor:Prof. univ. dr. Emil HOROMNEA, Drd. Ana - Maria PAŞCU, Drd. Alina - Mariana ISTRATE

JEL:M41, M42

DOI:

Cuvinte cheie:contabilitate creativă, inginerie contabilă, fraudă, audit, scandaluri financiare

Abstract:
Procesele de normalizare, armonizare, convergenţă şi internaţionalizare îşi pun amprenta asupra contabilităţii ca limbaj de comunicare în lumea afacerilor. Reflectarea tranzacţiilor economice comportă adeseori mai multe opţiuni. Obţinerea imaginii fidele a legitimat intervenţia raţionamentului profesional. Alegerea unei norme sau a unei opţiuni presupune, în mod firesc, abandonul altei norme, provocând consecinţe asupra situaţiilor financiare şi implicit asupra poziţiei financiare şi a performanţei întreprinderii. Intră în scenă acea dimensiune negativă a profesiei noastre pe care în mod neinspirat obişnuim să o numim „contabilitate creativă”.\r\nMarile scandaluri financiare au în substanţa lor „tandemul” fraudă - contabilitate creativă. Studiul încearcă să evidenţieze, prin comparaţie, legăturile dintre cele două interfeţe, inclusiv motivaţii şi factori care stau la baza fraudelor şi ingineriilor contabile. Asigurarea informaţiei contabile prin audit identifică riscurile de fraudă, sporind credibilitatea afacerilor.