Reglementare şi dereglementare în sistemul financiar – Lecţiile crizelor

Autor:Vasile IUGA, PwC Romania

JEL:F 30, G 01

DOI:

Cuvinte cheie:reglementare financiară, criză economică, GAAP, GAAS, Legea Steagal-Glass, Legea Gramm-Leach-Bliley

Abstract:
Analizând cauzele profunde care au stat la baza crizei actuale apărută în sistemul financiar, autorul compară evoluţiile recente cu Marea Criză Economică, prezentând cauzele şi consecinţele acesteia, precum şi arhitectura reglementării financiare apărute ca urmare a acesteia. De asemenea, autorul detaliază lungul proces de dereglementare început în anii 60, cauzele acestuia şi acumularea de riscuri pe care liberalizarea a generat-o. În fine, pornind de la diferitele propuneri de reglementare vehiculate în ultima perioadă, autorul pledează pentru o reglementare financiară care să diminueze riscurile sistemice, fără însă a impieta creşterii economice. \r\n