Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, între trecut şi viitor

Autor:Drd. Alexandrina Teodora BORFOAIA, Drd. Adriana Claudiţa GHIMIŞ

JEL:M41

DOI:

Cuvinte cheie:criza subprime, instrumente financiare, valoare justă, contabilitate de acoperire împotriva riscurilor

Abstract:
Odată cu declanşarea crizei subprime în 2007, la nivel mondial s-au înregistrat noi evoluţii cu privire la instrumentele financiare derivate, reconsiderându-se rolul acestora pe pieţele financiare. Astfel, în contextul turbulenţelor de pe pieţele financiare, unele instrumente financiare nu au mai putut fi tranzacţionate sau pieţele au devenit inactive. Aceste circumstanţe excepţionale au impus companiilor schimbarea modului de gestionare a acestor instrumente financiare. Primele măsuri au vizat, în mod primordial, revizuirea standardelor internaţionale de contabilitate cu privire la contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor. Prin urmare, au fost dezvoltate noi modele de recunoaştere şi evaluare a instrumentelor financiare în situaţiile financiare. Scopul declarat al acestor măsuri este acela de a veni în sprijinul companiilor, în demersul lor de a face faţă noilor provocări aduse de criză pe pieţele financiare.