Consideraţii privind caracteristicile calitative ale informaţiilor furnizate de raportările financiare în contextul normalizării contabile internaţionale

Autor:Drd. Rodica BĂLĂŞOIU

JEL:M 410

DOI:

Cuvinte cheie:normalizare contabilă, IASB, caracteristici calitative, utilizatori, fenomene economice

Abstract:
Scopul acestui articol îl constituie prezentarea unor aspecte privind caracteristicile calitative ale informaţiilor furnizate de raportările financiare, aspecte care, ancorate în stadiul actual al normalizării contabile internaţionale, regionale şi naţionale, constituie doar un mobil pentru fundamentarea ideii că o normă contabilă unică, mondială, care să statueze deplina încredere a utilizatorilor în informaţia contabilă, s-ar putea realiza numai în condiţiile în care fenomenele economice, tranzacţiile financiare şi comerciale, elementele şi operaţiunile care stau la baza informaţiilor furnizate de raportările financiare ar putea fi interpretate în mod unitar, ceea ce presupune o activitate constantă de cercetare normativă orientată, pe de o parte, spre diseminarea componentelor fenomenelor şi relaţiilor economice pe care contabilitatea le reflectă, ţinând cont de faptul că realitatea economică se află într-o continuă evoluţie iar, pe de altă parte, spre stabilirea necesarului optim de informaţii pe care raportările financiare trebuie să le furnizeze utilizatorilor. \r\nContabilitatea nu este nici pe departe tehnică pură, ea vehiculează o anumită viziune asupra entităţii raportoare care o plasează în inima raporturilor economice şi sociale dintre entitatea raportoare şi diverşi utilizatori. Normalizarea contabilă modelează această viziune şi, pentru a fi opozabilă cât mai multor utilizatori, normalizatorul trebuie să întreprindă demersurile necesare pentru a reflecta în mod unitar realitatea.