Auditul statutar, factor de consolidare a guvernanţei economice din Uniunea Europeană

Autor:Lect. univ. dr Eugen NICOLĂESCU

JEL:H83, M42

DOI:

Cuvinte cheie:guvernanţă economică, guvernanţă corporatistă, audit statutar, instituţionalizare, management, comunicare, transparenţă

Abstract:
Uniunea Europeană a fost nevoită în ultimii 5 ani în special, să traverseze o perioadă de reaşezări ale construcţiei instituţionale pentru a înţelege că economia, finanţele şi moneda euro, într-o ordine logică, nu pot fi tratate numai politic, numai cu bune intenţii şi numai cu decizii conjuncturale. \r\nCoerenţa şi corelarea strategică reprezintă încă priorităţi relevante, nerezolvate, iar pentru obţinerea unor rezultate semnificative, apelarea la instrumente operaţionale provenind din acelaşi trunchi de interes comun şi care se întâlnesc în practica privată se impune crearea unor mecanisme capabile de efecte pozitive, potrivit aşteptărilor.\r\nDe câţiva ani guvernanţa economică constituie în mod evident o preocupare permanentă şi considerată indispensabilă, însă simpla înfiinţare a unor instituţii de supraveghere nu poate garanta succesul aplicării.\r\nDe asemenea, auditul statutar prin legislaţie fundamentală europeană există şi funcţionează, însă doar pentru anumite scopuri, în special pentru companiile private expuse public, raportarea nefiind legată explicit şi de sistemul financiar european, cu implicaţii majore asupra economiilor statelor membre.\r\nCe se poate anticipa şi construi? \r\nO legătură instituţionalizată între cele două concepte şi activităţi – guvernanţă economică şi audit statutar - dezvoltate ulterior în standardele şi normele profesionale, cu raportări ţintite, pe bază de raţionament profesional, către principalele organizaţii decidente de la nivelul Uniunii Europene se poate asigura prin:\r\n- instituirea unui mecanism unitar şi uniform standardizat de raportare şi informare a decidenţilor şi opiniei publice, comportament transparent, care considerăm că poate primi acceptul tuturor statelor membre,\r\n- crearea condiţiilor reale de creştere a calităţii informaţiilor furnizate şi necesare prelucrării decidenţilor europeni (Parlament, Consiliu, Comisie, organismele funcţionale din domeniul guvernanţei economice), utilizând experienţa acumulată ca urmare a aplicării guvernanţei corporative şi a bunei practici din acest domeniu,\r\n- realizarea unor instrumente de intervenţie operativă la nivel european pentru a menţine funcţionarea pieţei unice în conformitate cu cadrul legal şi profesional adoptat, prin perfecţionarea cadrului guvernanţei economice.\r\nEvident că prima etapă este aceea a acceptării unei discuţii serioase despre posibilitatea utilizării combinate, conceptualizate, corelate şi practice a două din cele mai noi teorii din domeniul managementului profesiei contabile, construcţiei instituţionale şi comunicării.\r\n