Consideraţii privind raportarea financiară interimară

Autor:Drd. Adriana Claudiţa GHIMIŞ, Drd. Rodica BĂLĂŞOIU, Drd. Alexandrina Teodora BORFOAIA

JEL: M410

DOI:

Cuvinte cheie:perioadă interimară, raport financiar interimar, componentele minime ale unui raport financiar interimar, forma şi conţinutul situaţiilor financiare interimare, prag de semnificaţie, principii de recunoaştere şi evaluare contabilă, estimări

Abstract:
IAS 34 „Raportarea financiară interimară” stabileşte conţinutul informaţional minimal al unui raport financiar interimar şi principiile de recunoaştere şi evaluare aplicabile pentru situaţiile financiare complete sau simplificate întocmite pentru o perioadă interimară. \r\nStandardul nu precizează care entităţi trebuie să publice rapoarte financiare interimare şi nici cât de frecvent sau cât de repede după încheierea unei perioade interimare. Aceste probleme trebuie decise, la nivelul fiecărei ţări, de către guvernele naţionale, organele de reglementare a valorilor mobiliare, bursele de valori şi alte organisme contabile. IAS 34 se aplică în cazul în care unei entităţi i se impune sau aceasta decide voluntar să publice un raport financiar interimar în concordanţă cu IFRS-urile.\r\n\r\n