Studiu privind misiunea de auditare a fondurilor de pensii private din România – analiză, interpretare şi perspective

Autor:Mariana BĂDOI

JEL:M 42, G 23, J 32

DOI:

Cuvinte cheie:situaţii financiare, pilonul II, societăţile de pensii, contribuţii, contul individual, instrumente financiare

Abstract:
Acest articol abordează misiunea de audit a fondurilor de pensii din România. \r\nScopul acestei lucrări este de a lansa o dezbatere privind rolul şi domeniul de aplicare a funcţiei de audit statutar, în contextul cadrului de reglementare a sistemului de pensii private. De asemenea, autoarea consideră că o analiză realistă a misiunii de auditare a fondurilor de pensii private din România va identifica: unde ne aflăm astăzi, încotro ne îndreptăm, unde vrem să ajungem şi cum vom ajunge acolo.\r\nÎn conformitate cu cadrul juridic aplicabil pentru rapoartele de audit financiar, cercetarea se bazează pe analiza şi interpretarea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiile financiare 2008 - 2011.\r\n