Resursa umană, factor hotărâtor în dezvoltarea auditului în România

Autor:Prof. univ. dr. Ion MIHĂILESCU

JEL:A10 M40 M42

DOI:

Cuvinte cheie:auditor financiar, valori etice, guvernanţă corporativă, pregătire continuă

Abstract:
Articolul analizează evoluţia profesioniştilor în audit financiar din România, de la începuturi, continuând cu crearea şi punerea în mişcare a Camerei Auditorilor Financiari din România, urmând drumul parcurs până la performanţele de astăzi, când auditorii financiari români exercită un rol bine definit pe piaţa de audit şi în general în societate, şi au dobândit un binemeritat prestigiu pe plan internaţional. Cercetările şi concluziile cuprinse în articol sunt centrate asupra formării şi consolidării resurselor umane ale organizaţiei profesionale, a modului în care s-a realizat saltul de la nivelul cantitativ la cel calitativ. În final, sunt formulate unele consideraţii privind viitorul acestei profesii şi provocările cărora trebuie să le facă faţă auditorii financiari în actualele condiţii economice şi sociale.\r\n