Influenţa performanţei financiare a firmei-client asupra onorariilor de audit

Autor:Lect. univ. dr. Corina-Ionela CHERSAN, Prof. univ. dr. Marilena MIRONIUC, Drd. Ioan-Bogdan ROBU

JEL:C58, M41, M42

DOI:

Cuvinte cheie:performanţă financiară, raportare transparentă, onorarii de audit, firmă-client, rate financiare

Abstract:
Actuala criză economico-financiară aduce în prim plan rolul fundamental al auditorului în asigurarea imaginii fidele din situaţiile financiare ale firmelor cotate, pentru asigurarea încrederii investitorilor şi a deciziilor acestora. În acest scop auditorii trebuie să aplice proceduri de audit pentru a obţine probe de audit în vederea susţinerii opiniei din raportul de audit. Aplicarea procedurilor de audit conduce la apariţia unor costuri pentru auditor, transpuse în onorarii de audit facturate firmelor-client. Conform normelor profesionale, auditorul trebuie să obţină probe de audit suficiente şi adecvate. Firmelor cu un risc ridicat pentru auditor li se vor aplica proceduri de audit suplimentare faţă de cele cu un risc redus, cu impact asupra onorariilor de audit. Acest risc identificat de auditor poate proveni dintr-o situaţie financiară nefavorabilă, din eventuale litigii pe care firma-client le poate avea sau din absenţa transparenţei în raportarea financiară. Studiul îşi propune o analiză a influenţei performanţei financiare a firmei-client, exprimată printr-o serie de indicatori financiari consacraţi, asupra nivelului onorariilor de audit plătite marilor firme din Big Four. Analiza s-a efectuat asupra unui eşantion de 141 de firme performante şi neperformante cotate la Bursa de Valori din New York, la nivelul exerciţiului financiar 2010. Rezultatele studiului au evidenţiat faptul că firmele cu performanţă financiară ridicată şi transparente în raportarea financiară plătesc onorarii de audit mult mai mici faţă de firmele neperformante şi netransparente în raportare. Pentru obţinerea rezultatelor cercetării, analiza datelor s-a realizat cu ajutorul softului statistic SPSS 19.0.