Sistem expert pentru diagnoza ratingului bancar în etapa planificării auditului financiar

Autor:Drd. Lucian Cristian ENI

JEL:M42

DOI:

Cuvinte cheie:sistem expert, audit financiar, tehnici şi instrumente de audit asistate de calculator, bancă

Abstract:
Scopul studiului a fost proiectarea unui sistem expert pentru diagnosticul ratingului bancar pe baza valorilor unor indicatori financiari. Sistemul expert stabileşte o categorie de rating (din 5 categorii) pentru o bancă românească, rating-ul fiind utilizat de un auditor financiar pe parcursul fazei de planificare a unei misiuni de audit financiar. Prin evaluarea riscului băncii cu ajutorul ratingului, auditorul financiar poate stabili mai precis resursele implicate în misiunea de audit (buget, mărimea echipei de audit) sau cât de ample ar trebui să fie procedurile analitice sau testele substanţiale. Practic, cercetarea a urmat principalele etape în realizarea unui sistem expert: analiza domeniului problemei şi formularea problemei, formalizarea cunoştinţelor, conceptualizarea, implementarea, verificarea şi validarea sistemului. Rezultatul cercetării este un sistem expert pentru auditul unei bănci folosind diferiţi indicatori financiari: raportul de solvabilitate, rentabilitatea capitalului propriu (ROE), coeficientul de lichiditate etc. Pentru obţinerea acestui rezultat autorul a folosit un generator de sisteme expert – Exsys, care permite implementarea rapidă a unei aplicaţii. Deşi sistemul expert nu are un nivel ridicat de complexitate (50 de reguli de producţie), acesta poate fi îmbunătăţit prin creşterea bazei de cunoştinţe sau prin integrarea în alte sisteme informatice. Intenţia autorului a fost doar să prezinte un studiu de caz simplu şi să ilustreze toate etapele necesare pentru proiectarea unui sistem expert ce ar putea fi folosit în audit. Studiul a evidenţiat faptul că sistemele expert ar putea fi o parte importantă a tehnicilor şi instrumentelor de audit asistate de calculator (CATTs). Această categorie de aplicaţii software contribuie la îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi eficacităţii unei misiuni de audit. Cercetările viitoare pe această temă ar putea oferi noi studii de caz privind utilizarea sistemelor expert în auditul intern sau extern.\r\n\r\n