Determinarea unui scoring al practicilor de audit financiar în cazul firmelor listate la BVB, în contextul guvernanţei corporative

Autor:Asist.univ.dr. Cristina BOŢA-AVRAM

JEL: M40, M42, M21, M14

DOI:

Cuvinte cheie:guvernanţă corporativă, audit financiar, practici de audit financiar, independenţa auditorului, scoring al practicilor de audit

Abstract:
Studiul prezintă rezultatele unei activităţi de cercetare mai ample, care şi-a propus să aducă în atenţia, atât a teoreticienilor, dar şi a practicienilor, rezultatele unei analize de detaliu asupra practicilor de audit utilizate de companiile importante listate la Bursa de Valori Bucureşti, în contextul guvernanţei corporative. În vederea fundamentării acestui studiu, s-a ţinut cont de diversele tendinţe care există pe plan internaţional, cât şi naţional cu privire la nevoia imperioasă de a aborda funcţia de audit dintr-o perspectiva trilaterală (audit intern, audit extern, comitet de audit) în sfera guvernanţei corporative. Ideea principală de fundamentare a acestui studiu se bazează pe alcătuirea unei posibile metodologii de determinare a unui scoring, având în vedere o selecţie făcută în prealabil asupra celor mai importante prevederi şi recomandări privind aceste practici de audit, atât în cadrul literaturii naţionale, dar mai ales în sfera literaturii internaţionale. Ulterior, pe baza informaţiilor furnizate public de principalele companii listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) s-a urmărit determinarea unui scoring al practicilor de audit pe cei trei mari piloni: audit extern (financiar), audit intern şi comitet de audit. Dezideratul ştiinţific al primului studiu dintr-o serie de trei studii distincte constă în determinarea unui scoring adecvat al practicilor de audit financiar ale principalelor companii listate la BVB. Prin prezentarea principalelor rezultate obţinute, autoarea acestui studiu nutreşte speranţa lansării unor dezbateri constructive şi fructuoase, care să conducă la posibilitatea identificării celor mai bune practici de audit ce ar trebui avute în vederea la asigurarea unei guvernanţe corporative eficiente. \r\n