Politica contabilă a entităţii şi utilitatea decizională a raportărilor financiare în contextul teoriei pozitive a contabilităţii

Autor:Drd. Rodica BĂLĂŞOIU, Drd. Celestin CONSTANTIN

JEL:M410

DOI:

Cuvinte cheie:teoria pozitivă a contabilităţii, politica contabilă, practici contabile, accruals

Abstract:
Cercetarea contabilă, aflată în căutare de baze ştiinţifice, a evoluat progresiv de la o cercetare de natură normativă către o abordare empirică. Raportat la evoluţia ştiinţelor economice, introducerea unui demers pozitiv a necesitat folosirea de noi instrumente ale căror prime experimentări au fost făcute asupra validării ipotezei de utilitate decizională a informaţiei contabile. Testele empirice au evidenţiat faptul că piaţa are acuitatea de a anticipa conţinutul informaţiei contabile ce urmează a fi făcută publică, ceea ce a ridicat problema naturii utilităţii normelor contabile şi, în general, cea a rolului instituţional al contabilităţii ca sistem de producere a informaţiei financiare. \r\nAcest articol este o sinteză a cercetării efectuate având ca obiectiv să dezvolte conceptul de cercetare contabilă pozitivă şi să reflecte importanţa şi actualitatea ipotezelor, în privinţa practicilor contabile ale entităţilor, formulate şi testate prin demersuri pozitive.\r\n\r\n\r\n