Studiu privind îmbunătăţirea gestionării informaţiilor contabile aferente cheltuielilor cu activităţile desfăşurate în UE prin agent de muncă temporară

Autor:Prof. univ. dr. Magdalena MIHAI, Conf. univ. dr. Cristian DRĂGAN, Conf. univ. dr. Marin CIUMAG

JEL:M41

DOI:

Cuvinte cheie:muncă temporară în UE, informaţii contabile, cheltuieli salariale, cheltuieli sociale, cheltuieli directe, cheltuieli indirecte

Abstract:
Cercetarea efectuată a asigurat examinarea atentă şi obiectivă a Directivei europene şi a reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi a literaturii din sfera temei abordate şi, astfel, a creat premisele necesare pentru identificarea mai multor aspecte relevante, dintre care sunt amintite: a. caracteristicile activităţii organizate prin agent temporar de muncă, care au influenţă asupra informaţiilor financiar-contabile aferente; b. existenţa unor neajunsuri de natură reglementară şi contractuală, precum şi de aplicare a acestora referitoare la problemele supuse dezbaterii; c. semnalarea unor posibile riscuri care pot să afecteze buna desfăşurare a muncii temporare, precum şi a gestionării corespunzătoare a informaţiilor financiar-contabile pe care aceasta le ocazionează.\r\nNeajunsurile şi posibilele riscuri identificate au constituit obiective pentru exprimarea unor opinii sau propuneri personale argumentate, pe care autorii le consideră a fi potrivite şi oportune, dintre care prezentăm pe cele cu efecte semnificative, inclusiv sub aspectul unui plus de informaţii, şi anume: a. prezentarea unei definiri cuprinzătoare ce conţine toate elementele esenţiale aferente muncii temporare în UE, care ulterior sunt analizate în mod critic şi obiectiv; b. îmbunătăţirea structurii contractelor încheiate de către agentul de muncă temporară cu angajatul şi, respectiv, utilizatorul astfel încât să fie evitate neregulile şi riscurile pe care acestea le pot genera; c. s-a opinat că este benefic ca în contractul ce se încheie cu utilizatorul sau într-o anexă a lui să fie nominalizate documentele şi termenele la care acesta trebuie să le remită agentului de muncă în vederea ţinerii evidenţei şi efectuării plăţilor salariale şi a celor aferente la termenele legale; d. ca urmare a deficienţelor practice constatate, autorii apreciază că se justifică constituirea unei garanţii financiare şi de către utilizator, care să asigure efectuarea plăţii sumelor restante din motive obiective sau subiective, pe care acesta le datorează; e. informaţiile financiar-contabile privind cheltuielile aferente muncii temporare au fost delimitate, în funcţie de legătura cu această activitate şi, totodată, cu posibilitatea de identificare contabilă a lor, în directe şi indirecte şi, în cadrul acestora, pe feluri de cheltuieli. \r\n \t \r\n