Ziua Naţională a Auditorului Financiar din România

Autor:\N

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:\N

Abstract:
Ziua Naţională a Auditorului Financiar din România, zi în care românii îl sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, considerat drept protector al auditorilor financiari, conform hotărârii Consiliului Camerei a fost sărbătorită la Bucureşti – la 26 octombrie şi la Constanţa – la 27 octombrie. \r\nÎn deschiderea festivităţii de la Bucureşti, prof. univ. dr. Horia Neamţu, preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, a transmis participanţilor Mesajul adresat de Consiliul Camerei tuturor membrilor organizaţiei profesionale, în cadrul căruia sunt amintite acţiunile întreprinse în ultimul timp în sprijinul membrilor şi al stagiarilor, în special prin preluarea la nivelul Camerei a organizării cursurilor de pregătire profesională atât în sistem clasic, precum şi în sistem e-learning.\r\nMesajul Consiliului s-a referit la poziţia tot mai importantă şi activă a auditorilor financiari români în cadrul organizaţiilor internaţionale ale profesiei - IFAC, FEE şi FIDEF, precum şi în relaţiile cu organizaţii profesionale din alte ţări. Între cele mai importante acţiuni întreprinse de Consiliul Camerei, au fost evidenţiate dezbaterile deschise, pragmatice şi proactive desfăşurate în cadrul unor întâlniri cu membri din diferite zone ale ţării, în urma cărora Consiliul a promovat propriile propuneri şi observaţii legate de proiectele de modificare a Directivei 2006/43 CE privind auditul statutar şi, respectiv, de elaborare a unui Regulament al Parlamentului European privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public, în care s-a susţinut necesitatea ca reformarea auditului să determine realmente un progres, în condiţiile respectării valorilor de bază ale profesiei, corespunzător exigenţelor actuale, independenţa, competenţa şi transparenţa în vederea asigurării realizării unor misiuni de audit de calitate, în interes public. \r\nUn moment important al festivităţilor l-a reprezentat sărbătorirea revistei „Audit Financiar”, care a împlinit 10 ani de apariţie neîntreruptă în slujba profesiei de auditor financiar în România. În acest sens, prof. univ. dr. Ana Morariu, vicepreşedinte al Consiliului Camerei şi membru al Colegiului Editorial Ştiinţific al revistei, a transmis un mesaj de felicitare.\r\nPreşedintele Horia Neamţu a anunţat acordarea de către Consiliul Camerei a unei Distincţii de excelenţă prof. univ. dr. Florin Georgescu, primul preşedinte al Camerei Auditorilor Financiar din România, care a iniţiat – în anul 2003 – editarea revistei „Audit Financiar”, ca un important mijloc de comunicare cu membrii tinerei organizaţii profesionale a auditorilor financiar creată în acea perioadă.\r\nA urmat decernarea de către prof. univ. dr. Horia Neamţu a premiilor revistei „Audit Financiar” pentru anul 2012, astfel:\r\n• Premiul „Constantin Ionete”: prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea şi dr. Mihaela Mocanu.\r\n• Premiul „Alexandru Rusovici”: prof. univ. dr. Elisabeta Jaba (coordonator), lect. univ. dr. Christiana Brigitte Balan, drd. Ioan Bogdan Robu, drd. Mihaela Alina Robu, prof. univ. dr. Mihai Roman. \r\nLa Constanţa Mesajul Consiliului Camerei adresat membrilor cu ocazia Zilei Naţionale a Auditorului Financiar din România a fost transmis celor prezenţi de Ana Dincă, vicepreşedinte al CAFR. A urmat un Mesaj din partea Comitetului de excelenţă al Camerei, prezentat de prof. univ. dr. Maria Manolescu.\r\nUn moment important l-a reprezentat acordarea a 15 medalii pentru activitate deosebită auditorilor financiari din zona Sud-Est.