Practicile comitetului de audit în contextul guvernanţei corporative - cercetare asupra firmelor listate la BVB

Autor:Lector univ. dr. Cristina BOŢA-AVRAM

JEL:M40, M42, M21, M14

DOI:

Cuvinte cheie:guvernanţă corporativă, comitet de audit, practici ale comitetului de audit, independenţa comitetului de audit, scoring al practicilor comitetului de audit

Abstract:
Studiul de faţă încheie seria de trei studii prin care s-a concretizat o activitate de cercetare mai amplă, care îşi propunea determinarea pe baza unei metodologii adecvate a unui scoring pentru practicile de audit în contextul guvernanţei corporative, printr-o abordare trilaterală a funcţiei de audit, pe principalele sale componente: auditul extern (financiar), auditul intern şi comitetul de audit. Dacă primele două studii au fost axate pe evaluarea practicilor de audit financiar, respectiv audit intern, cel de-al treilea şi-a propus să analizeze detaliat practicile comitetului de audit în contextul guvernanţei corporative. Concluziile acestui studiu coroborate cu concluziile studiilor anterioare vor permite obţinerea unei viziuni de ansamblu asupra stadiului actual al practicilor de audit utilizate de către companiile listate la Bursa de Valori Bucureşti şi care, eventual, ar putea constitui un punct de plecare consistent pentru iniţierea unor dezbateri constructive pentru a identifica măsurile ce ar trebui luate pentru a armoniza aceste practici la priorităţile şi cerinţele impuse de gradul ridicat de volatilitate al mediului economic naţional şi internaţional.