Examinarea nivelului independenţei auditorului intern în contextul guvernării corporative

Autor:Drd. Alexandru BOTICĂ, Drd. Celestin CONSTANTIN

JEL:M42

DOI:

Cuvinte cheie:independenţa auditorului, carta de audit intern, guvernanţa corporativă, oportunităţi de dezvoltare, performanţa operaţională, contribuţie

Abstract:
Lucrarea îşi propune prezentarea şi descrierea principalelor aspecte şi deficienţe ce ţin de independenţa auditorului privită prin prisma guvernanţei corporative. Această analiză s-a realizat prin aplicarea unui chestionar pe un eşantion de intervievaţi aleşi din mai multe corporaţii cu o cotă de piaţă importantă în ţară. Rezultatele obţinute prezintă aspecte importante privind relaţia existentă dintre audit si managementul companiei, precum şi problemele existente între acestea şi care pot afecta performanţa operaţională a companiilor.\r\n