Obiective şi concepte contabile specifice implementării IFRS-urilor

Autor:Prof.univ.dr. Magdalena MIHAI, Conf.univ.dr. Cristian DRĂGAN, Conf.univ.dr. Marin CIUMAG, Asist.univ.drd. Adriana IOTA

JEL:M41, M49

DOI:

Cuvinte cheie:IFRS, IAS, condiţii pentru implementare, documentare exigentă, informaţii relevante

Abstract:
Examinarea atentă a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară şi a lucrărilor care sunt în spiritul temei abordate, precum şi documentarea practică efectuată prin analiza mai multor situaţii financiare conforme cu aceste standarde au permis identificarea unor neajunsuri care au diminuat în mod semnificativ calitatea informaţiilor obţinute. Totodată, s-a ajuns la concluzia potrivit căreia îmbunătăţirea rezultatelor la care ne referim este posibilă, în principal, prin îndeplinirea corespunzătoare a condiţiilor sau premiselor necesare implementării standardelor amintite. Dintre aceste operaţiuni autorii au apreciat că este oportun şi benefic pentru entităţile interesate să orienteze studiul doar către trei condiţii nominalizate de către Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB) la începutul prezentării fiecărui IAS pentru a fi considerate şi anume: Prefaţa la IFRS, Cadrul general conceptual şi IAS 8 "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori". Totodată, a fost scoasă în evidenţă constatarea că aceste condiţii, din cauze de natură subiectivă (exemplificate în articol), sunt neglijate în activitatea practică şi astfel sunt afectate în mod semnificativ tratamentele contabile ce se adoptă, iar informaţiile care se obţin îşi diminuează relevanţa. Condiţiile amintite au constituit obiectivul cercetării şi sunt materializate sub forma unor lucrări (componente) distincte ale IFRS-urilor, care au fost examinate şi comentate din perspectiva extinderii aplicării acestor standarde, la nivel naţional şi îndeosebi internaţional. De asemenea, s-a avut în vedere realizarea dezideratului de a contribui la creşterea influenţei favorabile asupra calităţii tratamentelor contabile ce se adoptă sau, într-o formulare convenţională, să corespundă cu „litera” şi „spiritul” IAS-urilor sau, după caz, cu „spiritul” lucrărilor reglementare invocate, cu precizarea că, în acest sens, s-au făcut referiri şi la procedurile specifice de audit financiar.\r\n