Capacitatea predictivă a modelului "Discounted Cash Flow": o evaluare empirică pe pieţele de capital din Europa şi Statele Unite

Autor:Ştefana DIMA (CRISTEA), Prof. univ. dr. Bogdan DIMA, Drd. Carmen ANGYAL, Drd. Simona PACIOAGĂ, Drd. Otilia ŞĂRĂMĂT

JEL:G14, M49

DOI:

Cuvinte cheie:evaluare, actualizare, active financiare, previzionare

Abstract:
Analiza realizată în prezentul articol are la bază un set de date relative la un număr de 1497 de companii europene şi 3074 de companii din SUA cotate pe piaţa de capital, care operează în zece sectoare economice diferite, prin intermediul căruia s-a testat capacitatea predictivă „pe termen scurt” a modelului discounted cash flow (DCF – modelul fluxului de numerar actualizat), urmărindu-se verificarea a trei ipoteze formulate pe baza literaturii de specialitate. De asemenea, au fost luate în considerare mai multe ipoteze ex-ante cu privire la nivelurile factorului de actualizare în cazul a patru scenarii principale, realizându-se şi o analiză comparativă a erorilor generate pentru fiecare sector individual în parte. Principalul rezultat al acestei analize este reliefarea, în cazul pieţelor examinate, a relaţiei neuniforme de dependenţă dintre capacitatea de anticipare a modelului fluxului de numerar actualizat şi caracteristicile sectoarelor.