Independenţa în guvernanţa corporativă - Studiu empiric privind impactul asupra transparenţei sistemului bancar european

Autor:Lect. univ. dr. Cristina Alexandrina ŞTEFĂNESCU

JEL:M10, G30

DOI:

Cuvinte cheie:guvernanţă corporativă, sistem bancar, independenţă, transparenţă

Abstract:
Transparenţa este „oglinda” unor bune practici de guvernanţă corporativă, iar independenţa este un principiu ce contribuie la asigurarea unor „ferestre suplimentare spre lume” (Tricker, 1984), fiind astfel o trăsătură definitorie a unui sistem de guvernanţă corporativă de calitate menit să reducă posibilele conflicte de interese din cadrul unei organizaţii. Bazându-se pe aceste coordonate, prezentul studiu şi-a propus să ofere un răspuns la întrebarea: „Cum influenţează independenţa în sistemul de guvernanţă corporativă a sectorul bancar european transparenţa informaţiilor legate de riscuri?”\r\nRezultatele analizei empirice efectuate în vederea testării ipotezelor desprinse din întrebarea adresată confirmă importanţa independenţei principalilor actori implicaţi în procesul de guvernanţă corporativă la creşterea gradului de dezvăluire a informaţiilor şi, implicit, rolul său incontestabil în reducerea asimetriei informaţionale.\r\n