Auditarea evaluărilor la valoare justă: o abordare conceptuală

Autor:Conf. univ. dr. Carmen Giorgiana BONACI, Conf. univ. dr. Irimie Emil POPA, Lect. univ. dr. Alin Ionel IENCIU

JEL:M41, M42

DOI:

Cuvinte cheie:valoare justă, estimări, date de intrare de nivelul 3, presupuneri, fraudă, prag de semnificaţie

Abstract:
Valoarea justă este un termen folosit în literatura contabilă de o perioadă de timp considerabilă, fiind recunoscută ca reprezentând o adevărată schimbare de paradigme. Dezbaterile aprinse derulate pe marginea acestui concept de-a lungul evoluţiei sale atât în plan teoretic, cât şi practic au fost şi mai mult amplificate odată cu declanşarea recentei crize economico-financiare. Problemele legate de determinarea valorii juste în contextul unor pieţe ne-lichide, efectul pro-ciclic declanşat în cadrul pieţei şi volatilitatea proiectată asupra situaţiilor financiare reprezintă doar câteva aspecte care s-au dovedit extrem de dificile atât din perspectiva profesioniştilor din sfera economică, cât şi a organismelor de reglementare în domeniu, pe a căror agendă se regăsesc în mod constant. În timp ce organismele de reglementare contabilă sunt în căutare de răspunsuri pentru întrebări fundamentale legate de măsura în care utilizarea valorii juste în procesul raportării financiare este benefică din perspectiva unei reprezentări exacte şi a nevoilor utilizatorilor, valoarea justă face cu siguranţă extrem de dificilă şi sarcina auditorilor financiari puşi în situaţia de a exprima o opinie asupra situaţiilor financiare şi de a audita estimările contabile, inclusiv estimările contabile la valoare justă şi prezentările aferente. Acest studiu încearcă să ofere o imagine de ansamblu asupra auditării evaluărilor la valoare justă şi a principalelor aspecte care trebuie avute în vedere în astfel de circumstanţe. Determinarea unor valori juste prin folosirea datelor de intrare de nivelul 3, cum sunt ele denumite atât în cadrul SFAS 157 Fair Value Measurements, cât şi în cadrul IFRS 13 Fair Value Measurements, poate reprezenta o sarcină extrem de dificilă din perspectiva întocmirii situaţiilor financiare, dar nu este cu nimic mai uşoară nici atunci când se pune problema auditării unor valori astfel determinate. Testarea evaluărilor la valoare justă prezentate de către entităţi presupune în fapt testarea presupunerilor semnificative făcute de către management, a gradului de încredere acordat acestor presupuneri, a modelului de evaluare folosit şi nu în ultimul rând a datelor folosite. Toate aceste aspecte sunt analizate şi discutate la nivel conceptual. \r\n