Un model de configurare a potenţialului de cosmetizare a informaţiei

Autor:Prof. univ. dr. Sorin DOMNIȘORU, Conf. univ. dr. Radu BUZIERNESCU, Asist. univ. dr. Adrian ROMAN

JEL:M 42

DOI:

Cuvinte cheie:audit, risc, fraudă, cosmetizarea informaţiei, manipulare, denaturare semnificativă, factori, categorii, evaluare, apreciere, interpretare

Abstract:
Lucrarea realizează descompunerea şi regruparea factorilor sintetici de risc, pentru a concepe și selecta pe aceste baze un model reprezentativ de evaluare şi interpretare rapidă a pericolului cu care operează auditorii financiari. S-au formulat şi testat trei modele de configurare a riscului de cosmetizare a informaţiilor financiare de către conducerea entităţii emitente, ce au fost analizate comparativ.\r\nAşa cum reiese din argumentarea supusă atenţiei, cea mai bună estimare a riscului denaturărilor semnificative datorate fraudei se realizează atunci când factorii sunt evaluaţi grupat în trei categorii ample: stimulare, oportunitate şi atitudine. Pe baza raţionamentelor deductive și inductive efectuate, s-a ajuns la concluzia că o grupare şi mai largă, globală, care să cuprindă majoritatea factorilor posibili, generează erori mari de estimare. De partea cealaltă, o examinare mai analitică a factorilor disipează atenţia, iar unii dintre factori nu prezintă relevanţă decât în combinaţie cu alţii.\r\nModelul propus de autori se poate încadra cu uşurinţă în preocupările profesiei privind ”reîntoarcerea la fundament”, care implică o concentrare sporită asupra elementelor cu adevărat semnificative în economia unei misiuni de asigurare împotriva riscului de manipulare informaţională. Astfel, deși testele econometrice au demonstrat că modelul pe categorii poate fi utilizat pentru conceperea şi programarea misiunilor de audit, pentru rezultate mai bune lucrarea recomandă auditorilor să-l folosească în combinaţie cu alte tipuri de probe, în special pentru interpretarea informaţiilor colectate şi raţionamentelor efectuate.\r\nÎn concluziile finale, desfășurarea reiterează faptul că modelul propus poate reflecta suficient de bine măsura transformării riscului de control în risc potenţial de denaturare semnificativă şi că sugestia supusă atenției poate deveni un instrument eficient la îndemâna auditorilor financiari externi, dar atenţionează că autorii nu-şi pot permite să absolutizeze niciunul dintre modelele de cuantificare a riscului în audit întâlnite în literatură și în standardele profesionale, cu atât mai puţin cel configurat de ei, ci doar că este benefic a se utiliza şi acesta.\r\n