O analiză a determinanţilor alegerii auditorului financiar la nivelul entităţilor cotate la Bursa de Valori Bucureşti

Autor:Lector dr. Ştefana Maria DIMA, Prof. univ. dr. Bogdan DIMA, Prof. univ. dr. Nicoleta FARCANE

JEL:G10, M42

DOI:

Cuvinte cheie:alegerea auditorilor financiari, entitate cotată, IFRS, BVB

Abstract:
Analiza realizată în prezentul articol îşi propune să identifice unii dintre determinanţii selectării auditorilor situaţiilor financiare pentru emitenţii a 81 de entităţi cotate pe Bursa de Valori Bucureşti. Rezultatele obţinute în cadrul unei metodologii de tip Generalized Method of Moments (GMM) relevă faptul că raportarea de facto a situaţiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (în varianta adoptată de către Uniunea Europeană) şi, respectiv, capitalizarea bursieră în ipostaza acesteia de variabilă de scală exercită un impact pozitiv asupra preferinţei relative pentru alegerea unui auditor de dimensiuni mari, cu activitate internaţională, de către entităţile considerate cotate la Bursa de Valori Bucureşti.\r\n