Sistemul de administrare a instituţiilor de credit din România, prin prisma principiilor privind guvernanţa corporativă

Autor:Cadru didactic asociat, dr. Adrian Doru BÎGIOI

JEL:G34

DOI:

Cuvinte cheie:guvernanţă corporativă, instituţii de credit, organe de conducere, sistem dualist de administrare, comitete consultative

Abstract:
Nu este suficient ca mecanismul guvernanţei corporative să asigure doar maximizarea bogăţiei acţionarilor prin intermediul creşterii performanţelor financiare ale băncilor. Guvernanţa trebuie să asigure realizarea intereselor tuturor părţilor implicate în cadrul acestui mecanism, inclusiv a deponenţilor, în calitate de creditori ai băncilor. Calitatea conducerii este o condiţie esenţială în realizarea acestor obiective, la nivel internaţional fiind elaborate o serie de recomandări în domeniul guvernanţei corporative, inclusiv în ceea ce priveşte organele de conducere ale companiilor, aplicabile şi în domeniul bancar. Prezentul studiu îşi propune să abordeze conceptual şi empiric aspectele privind administrarea companiilor din domeniul bancar care activează în România. \r\n