Comitetul de audit şi transparenţa informaţională - Studiu empiric la nivelul sistemului bancar european

Autor:Lect. univ. dr. Cristina Alexandrina ŞTEFĂNESCU

JEL:M10, G30

DOI:

Cuvinte cheie: guvernanţă corporativă, transparenţă informaţională, sistem bancar, comitet de audit

Abstract:
Plecând de la locul şi rolul pe care îl are comitetul de audit în mecanismul de guvernanţă corporativă, acela de supraveghetor protector al intereselor tuturor părţilor interesate, înzestrat cu puterea de a conferi încredere în informaţiile divulgate de o organizaţie prin crearea unui mediu lipsit de orice influenţe, fie ele „pro” sau „contra” intereselor utilizatorilor acestora, se pune întrebarea: „Cum influenţează guvernanţa corporativă, apreciată prin prisma trăsăturilor comitetului de audit, transparenţa în sistemul bancar?”\r\nRezultatele analizei empirice efectuate în vederea testării ipotezelor desprinse din întrebarea adresată confirmă statutul comitetul de audit, care a devenit un „instrument” de monitorizare eficace, capabil să ţină sub control aşa-numitele „probleme ale agenţiei” şi să îmbunătăţească transparenţa, contribuind astfel la reducerea asimetriei informaţionale, caracterul independent al membrilor comitetului, precum şi experienţa şi nivelul educaţional al acestora dovedindu-se a fi atuuri în acest sens.\r\n