Importanţa mărcilor în prezentarea bilanţului: cazul societăţilor europene

Autor:Prof. univ. dr. Liliana FELEAGĂ, Prof. univ. dr. Niculae FELEAGĂ, Drd. Luciana Maria RÂBU

JEL:M41, M49

DOI:

Cuvinte cheie:mărci, IFRS, companii europene, imobilizări necorporale, valoarea totală a activelor

Abstract:
Cercetarea îşi propune să verifice ipoteza conform căreia valoarea mărcilor reprezintă un procent important în cadrul imobilizărilor necorporale şi în activul marilor societăţi. Eşantionul este alcătuit din 45 de companii, din 12 ţări, incluse în STOXX® Europe 600 Consumer Goods Index. Datele folosite au fost extrase din situaţiile financiare ale companiilor selectate, situaţii conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Rezultatele obţinute evidenţiază că valoarea mărcilor reprezintă un procent important în cadrul imobilizărilor necorporale şi în activul total al companiilor analizate. De asemenea, s-a constatat o prezentare sumară a informaţiilor privind mărcile. Aceste rezultate reprezintă un semnal că organismele de normalizare ar trebui să oblige societăţile să divulge mai multe informaţii referitoare la mărcile achiziţionate şi să dezvolte un cadru contabil conceptual care să permită recunoaşterea tuturor mărcilor generate intern.\r\n