Naţional, internaţional şi european în supravegherea publică a auditului financiar

Autor:Prof. univ. dr. Horia NEAMŢU

JEL:M42, M41, M40

DOI:

Cuvinte cheie:supraveghere publică, audit, contabilitate, transparenţă, practici de audit

Abstract:
Supravegherea publică a activităţii de audit a devenit un subiect de interes odată cu apariţia Sarbanes-Oxley Act în anul 2002. Celebrul scandal privind Enron a fost unul dintre principalele motive pentru care a fost emisă legea Sarbanes-Oxley şi implicit declanşarea supravegherii publice a auditului financiar prin înfiinţarea PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board – Consiliul de supraveghere a societăţilor de contabilitate). Misiunea PCAOB este de supraveghere a auditului companiilor de interes public pentru a proteja interesul investitorilor, precum şi interesul public pentru întocmirea cu acurateţe a rapoartelor independente de audit. PCAOB militează pentru îmbunătăţirea calităţii auditului, reducerea riscului de eşec de audit pentru companiile din SUA listate pe o piaţă de tranzacţionare şi pentru sporirea încrederii publicului atât în procesul de raportare financiară, cât şi în profesia de audit. Începând cu anul 2006 Uniunea Europeană emite Directiva 2006/43/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate. Directiva a declanşat o serie de provocări pentru profesia de audit reglementată în diferite state membre, iar practica profesiei de audit a asistat la trecerea de la o profesie autoreglementată la o profesie reglementată.\r\n