De la dereglementare din nou la reglementare în profesia contabilă şi de audit

Autor:Prof. univ. dr. Florin GEORGESCU

JEL:M41, M42, M48

DOI:

Cuvinte cheie:audit, profesie contabilă, criză financiară, reglementări

Abstract:
Evenimentele din istoria recentă au reliefat, uneori cu consecinţe nedorite, de un impact semnificativ, faptul că standardele contabile şi de audit au în continuare nevoie de un proces cuprinzător de îmbunătăţire. Procesul de dereglementare ce caracteriza sistemul economic a dovedit nu numai că nu face procesele economice mai eficiente, ci, dimpotrivă, poate genera dezechilibre care produc crize greu de resorbit, într-un interval de timp scurt, de către sistemul economic mondial. Procesul de re-reglementare se manifestă astăzi atât prin adoptarea de noi norme, dar şi prin adaptarea reglementărilor existente la noile realităţi economice, inclusiv în urma învăţămintelor trase din turbulenţele ce au zguduit pieţele financiare şi economia globală. Profesioniştii în domeniu - contabili şi auditori - sunt chemaţi să asigure faptul că modificările deja adoptate sau aflate în curs (nu trebuie uitat că standardele aplicate în cele două profesii sunt, în esenţă, rezultate în urma unui proces de autoreglementare) sunt în măsură să ducă la o creştere a transparenţei, a corectitudinii şi a relevanţei informaţiei financiare, factori imperios necesari pentru creşterea eficienţei în funcţionarea pieţelor şi a economiei în ansamblul său. Totodată, este rolul lor să se asigure de aplicarea corectă (atât în literă, cât, mai ales, în spirit) a regulilor specifice în vederea creşterii calităţii activităţii lor şi, în final a încrederii publice asupra informaţiilor financiare.\r\n