Consideraţii privind impactul modelului politic asupra modelului de afaceri şi de raportare financiară

Autor:Vasile IUGA

JEL:N 20, N 40

DOI:

Cuvinte cheie:capitalism, cultură, modele de afaceri, criză economică, sisteme de reglementare, raportare financiară

Abstract:
Eseul prezintă trăsăturile definitorii ale sistemului capitalist, evoluţia modelelor politice occidentale de-a lungul timpului şi felul în care acestea s-au reflectat la nivelul modelului de afaceri şi de raportare financiară. Autorul detaliază diferenţele dintre modelul de afaceri de tip anglo-saxon şi capitalismul continental, reliefând avantajele şi dezavantajele ambelor modele. Articolul prezintă de asemenea apariţia principalelor instituţii de supraveghere financiară şi a principiilor internaţionale de raportare financiară în strânsă legătură cu ciclurile economice mondiale. Autorul argumentează că soluţia pentru depăşirea crizei este mai mult capitalism, nu mai puţin capitalism.\r\n\r\n