Conturile trebuie să spună adevărul sau să fie relevante? Un comentariu referitor la cadrul conceptual al IASC/IASB

Autor:Prof. dr. Alain BURLAUD

JEL:M 41, M 48

DOI:

Cuvinte cheie:cadru conceptual, IFRS, imagine fidelă, fidelitate, relevanţă

Abstract:
A pune, în ceea ce priveşte conturile, problema de a alege între "adevărat" și "bun" înseamnă a da o dimensiune politică opoziţiei dintre fidelitate și relevanță, două caracteristici ale informației financiare pe care cadrul conceptual al IASC / IASB nu le concepe ca putând fi contradictorii. Or, potrivit priorităţii pe care o acordăm acestor caracteristici, sistemul contabil diferă foarte mult. Unele concepte din cadrul științelor comportamentale permit să se înțeleagă mai bine ipotezele implicite și explicite ale cadrului conceptual al IFRS și de avea o viziune mai distanțată. Răspunsul la problema de a alege între "adevărat" și "bun" nu poate fi pur tehnic pentru că informațiile produse creează realitatea în aceeaşi măsură în care o şi descriu. De aceea, standardizatorul are o responsabilitate politică.\r\n