Un secol de contabilitate și auditul conturilor la Academia de Studii Economice din București

Autor:Prof. univ. dr. Ion IONAȘCU

JEL:M49, N34, N84

DOI:

Cuvinte cheie:contabilitate, Academia de Studii Economice din București, „Școală” de contabilitate

Abstract:
Acest studiu își propune să prezinte apariția și evoluția contabilității și auditului ca discipline universitare de-a lungul a 100 de ani de istorie universitară, în cadrul principalului for academic românesc în domeniul economic și de gestiune – Academia de Studii Economice din București, fondată în 1913. Urmărind evoluția acestor discipline prin prisma principalelor personalități și idei avansate, privite în contextul lor istoric, studiul arată că, în ciuda sincopei intervenite în perioada comunistă, în cadrul Academiei de Studii Economice București a funcționat o „Școală de contabilitate” conectată la circuitul internațional de idei și care, în prezent, parcurge un proces de reconstruire a unei noi identități.\r\n\r\n