Studiu empiric privind factorii determinaţi ai performanţei financiare a întreprinderii – Sistemul DuPont

Autor:Prof. univ. dr. Ion STANCU, prof.univ.dr.ec. Dumitra STANCU, drd. Alexandru OPROIU

JEL:G32; D22; L25

DOI:

Cuvinte cheie:performanţa întreprinderii, sistemul DuPont, rentabilitatea capitalurilor proprii, marja brută, ratele de rotaţie, levierul de îndatorare

Abstract:
Performanţa întreprinderii este dintre temele cele mai privilegiate în cercetarea economică corporativă. Identificarea factorilor interni, dar şi a celor externi, este deosebit de utilă pentru a găsi posibile căi de creştere a performanţei. Din multitudinea de definiţii date performanţei întreprinderii, autorii au optat pentru rentabilitatea capitalurilor proprii ca urmare a complexităţii acestui indicator corelat atât cu factori cantitativi (marjele de profit, rata impozitului pe profit), cât şi cu factori calitativi (ratele de rotaţie ale activelor, stocurilor, clienţilor, furnizorilor, precum şi ratele de structură a capitalurilor întreprinderii).\r\nAnaliza autorilor porneşte de la corelaţiile identificate de sistemul DuPont între rata rentabilităţii capitalurilor proprii (ROE), pe de o parte, şi factorii de determinare ai acesteia: rata de marjă, ratele de rotaţie şi rata de structură a capitalurilor. Pentru omogenitatea sectorului de activitate analizat, au fost studiate aceste posibile corelaţii la nivelul a trei întreprinderi farmaceutice („A”, „B” şi „C”), listate la Bursa de Valori din Bucureşti, pe perioada trimestrul I, 2005 – trimestrul IV, 2012.\r\nPanelul de date pentru toate cele trei întreprinderi farmaceutice a relevat doar doi factori semnificativi în determinarea variaţiei trimestriale a ROE, respectiv variaţia trimestrială a ponderii profitului net în total vânzări şi variaţia trimestrială anterioară a rotaţiei activelor totale. Coeficientul R2 de determinare a ROE de către cei doi factori este însă destul de redus (21%) ceea ce ne îndeamnă, într-o cercetare viitoare, să identificăm şi alţi factori hotărâtori pentru performanţa financiară a întreprinderilor.\r\n