Bugetele şi performanţa entităţilor economice din perspectiva non-financiară

Autor:Drd. Gabriela Lidia TĂNASE, Prof.univ.dr. Aurelia ŞTEFĂNESCU

JEL:L25, L29

DOI:

Cuvinte cheie:buget non-financiar, performanţă non-financiară, indicatori non-financiari, performanţă financiară, strategie

Abstract:
Mediul economic incert în care activează entităţile economice influenţează negativ performanţa financiară şi sustenabilitatea acestora. În acest context, bugetele non-financiare reprezintă fundamentul elaborării bugetelor financiare şi completează valenţele informaţionale ale sistemului integrat de bugete privind performanţa non-financiară şi financiară a entităţilor economice. Demersul cercetării are în vedere o sinteză a ideilor publicate pe această temă în literatura de specialitate. În cadrul prezentului articol se prezintă abordările conceptuale privind comensurarea performanţei non-financiare, se propune construirea bugetului non-financiar de către entităţile economice şi se conturează coordonatele structurale ale acestuia. Complementar, dimensiunea aplicativă a cercetării validează oportunitatea elaborării bugetului non-financiar, impactul semnificativ asupra performanţei financiare şi a sustenabilităţii entităţilor economice. \r\n