Studiu privind perspectivele de creştere a afacerilor şi riscurile asociate

Autor:\N

JEL:F43, D81

DOI:

Cuvinte cheie:creştere economică, riscuri, strategie, management, părţi interesate

Abstract:
PwC România a realizat pentru anul 2013 tradiţionalul studiu CEO. În articolul de faţă sunt prezentate o serie de aspecte ce privesc România, din care se conturează ideea că directorii generali intervievaţi din ţara noastră sunt mai optimişti decât omologii lor la nivel global în ceea ce priveşte perspectivele de creştere a afacerilor. Creşterea economică nesigură sau instabilă, răspunsul Guvernului la deficitul fiscal şi la povara datoriilor, volatilitatea cursului de schimb sunt principalele îngrijorări ale directorilor generali din România. În acelaşi timp creşterea bazei de clienţi şi fidelizarea acestora, managementul talentelor şi structura organizaţională sunt principalele arii în care se anticipează schimbări de strategie. Directorii de companii se vor concentra pe întărirea relaţiilor cu principalii stakeholderi: clienţi, furnizori, autorităţi, presa şi comunitatea locală.\r\n