Studiu empiric asupra perspectivelor și expectativelor legate de raportul de audit în România

Autor:Drd. Ioana Iuliana POP (GRIGORESCU)

JEL:M 42

DOI:

Cuvinte cheie:studiu empiric, raportul de audit, diferențe de perspective, diferențe de expectative, Testul Kruskal Wallis

Abstract:
Prezentul articol arată rezultatele unui studiu empiric asupra perspectivelor și expectativelor legate de raportul de audit. Populația statistică este formată din trei grupuri și anume: auditori financiari, directori financiari ai firmelor auditate și utilizatori ai informațiilor contabile auditate din România.\r\nObiectivele cercetării au fost determinarea semnificației diferențelor de perspective și expectative dintre cele trei grupuri și interpretarea rezultatelor obținute.\r\nRăspunsurile la chestionar au fost analizate cu ajutorul Testului Kruskal Wallis, care a arătat pentru fiecare afirmație în parte dacă diferențele existente între cele trei grupuri sunt semnificative sau nu. În continuare, rezultatele au fost sintetizate și cuprinse în cadrul unor tabele pentru a putea fi interpretate la nivel global.\r\nAstfel, a fost demonstrat faptul că din perspectiva Testului Kruskal Wallis între auditorii financiari, directorii financiari și utilizatorii informațiilor financiare auditate din România există diferențe semnificative de perspective și expectative referitoare la forma și conținutul raportului de audit. Grupul care a exprimat opiniile cele mai critice a fost cel al utilizatorilor de informații financiare auditate.