Calculul rezultatului global în conformitate cu IFRS: Risc ridicat de audit pentru auditorii din România

Autor:Prof. univ. Allan HODGSON, drd. Elena NECHITA

JEL:M41, M42

DOI:

Cuvinte cheie:rezultat global, risc de audit, guvernanţa corporativă, IFRS

Abstract:
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (International Financial Reporting Standards – IFRS, engl.) au generat o serie de aspecte contabile complexe, unul dintre acestea fiind rezultatul global (comprehensive income – CI, engl.). CI cuprinde o juxtapunere de elemente realizate, nerealizate, temporare, permanente şi reciclabile. Cum, când şi unde ar trebui raportate aceste elemente în cadrul rezultatului şi capitalurilor proprii constituie aspecte care capătă din ce în ce mai multă importanţă pentru auditorii din România, pe măsură ce IFRS sunt aplicate la nivel global. Această lucrare evidenţiază în ce manieră CI trebuie calculat în conformitate cu IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare, aplicabil începând cu 1 iulie 2012 şi dezvăluie zonele de risc de audit identificate prin intermediul cercetării academice. Lucrarea este concluzionată prin sublinierea aspectelor legate de înregistrarea la capitaluri proprii şi reciclarea prin contul de profit şi pierdere, punctând natura inconsecventă şi complexitatea acestora.