Proceduri de audit pentru estimarea riscului de fraudă bazate pe indici de detectare a manipulărilor contabile

Autor:Drd. Ioan-Bogdan ROBU, drd. Mihaela-Alina ROBU

JEL:C13, C38, C58, M41, M42

DOI:

Cuvinte cheie:misiune de audit, proceduri de audit, indici Beneish, risc de fraudă, analiză discriminant

Abstract:
În cadrul unui audit al situațiilor financiare obiectivul principal al auditorului îl reprezintă exprimarea unei opinii privind acuratețea informațiilor raportate, sub toate aspectele semnificative, în raport cu un cadru contabil aplicabil. Deși Standardele internaționale de audit stabilesc faptul că auditorul nu are obligația detectării fraudelor financiare la nivelul firmei auditate, acesta trebuie să se asigure, pe tot parcursul misiunii sale, că riscul de fraudă nu-i va influența semnificativ opinia de audit. Pentru semnalarea riscului de fraudă și detectarea manipulărilor contabile auditorul poate utiliza o serie de indicatori semnal. Practica, dar și literatura de specialitate susțin utilizarea unor indici pentru detectarea manipulărilor contabile, propuși de Beneish (1999). În România, problematica evaluării riscului de fraudă în cadrul misiunii de audit rămâne până în acest moment încă insuficient tratată. Scopul acestui studiu îl reprezintă analiza și evaluarea riscului de fraudă determinat de apariția manipulărilor contabile cu ajutorul indicilor propuși de Beneish. Studiul s-a realizat pe un eșantion de 64 de firme cotate la Bursa de Valori București (BVB), în perioada 2010-2012. Datele au fost colectate cu ajutorul DataStream, iar în analiza acestora s-a utilizat softul statistic SPSS 20.0. Rezultatele cercetării indică posibilitatea clasificării firmelor românești cotate BVB în grupe de risc de fraudă, pe baza funcției scor estimate și a intervalelor determinate. \r\n\r\n