Consideraţii privind preferința entităților cotate la bursa de valori pentru a fi auditate de companii mari de audit

Autor:Masterand George Silviu CORDOȘ, asist. univ. dr. Melinda Timea FÜLÖP

JEL:M41, M48, M40, M41

DOI:

Cuvinte cheie:audit extern, raport de audit, opinii, societăți cotate, Big Four

Abstract:
Criza economică globală şi modificările cadrului de reglementare ca răspuns la dezechilibrele economice şi deficienţele de guvernanţă corporativă reliefate de recesiunea globală şi-au făcut simţite efectele şi asupra auditului financiar. Articolul abordează subiectul privind preferința entităților mari pentru a fi auditate de companiile mari de audit. Lucrarea este structurată în cinci părţi: în prima partea autorii prezintă o analiză critică a celei mai recente literaturi de specialitate; în a doua parte este prezentată metodologia cercetării; în a treia parte autorii prezintă o trecere în revistă a literaturi de specialitate în domeniul cercetării; în a patra parte autorii subliniază printr-un studiu empiric pentru perioada 2008-2012 la nivelul României, comparativ cu Marea Britanie, preferința entităților mari pentru a fi auditate de o companie mare de audit; în ultima parte autorii prezintă concluziile cercetării. \r\n