Manifestarea empatică în relaţia de colaborare prestator de servicii financiar-contabile şi beneficiar

Autor:Lect. univ. dr. Carmen Elena ANTON, conf. univ. dr. Adrian TRIFAN

JEL:M21, M31, M41

DOI:

Cuvinte cheie:servicii financiar-contabile, profesionist contabil, relaţie contractuală, beneficiar de servicii contabile, comunicare, empatie

Abstract:
Scopul acestui articol este conturarea şi identificarea unor elemente ce caracterizează procesul comunicării în relaţia de colaborare între firmele de servicii financiar-contabile şi clienţii lor. \r\nCercetarea derulată a surprins o serie de aspecte de factură calitativă reprezentative la nivelul municipiului Braşov. Prin intermediul analizei întreprinse s-a urmărit cunoaşterea reală a fenomenelor şi proceselor domeniului financiar-contabil, având în vedere, cu precădere, procesul comunicării prin prisma manifestării empatice în relaţia de colaborare furnizor de servicii financiar-contabile şi client. Obiectivele lucrării au vizat conturarea opiniilor privind costurile implicate de producerea şi comunicarea informaţiei financiar-contabile, stabilirea cerinţelor şi aşteptărilor managerilor cu privire la procesul comunicării în prestarea serviciului financiar-contabil şi identificarea gradului de satisfacţie/insatisfacţie al managerilor faţă de colaborarea cu clienţii actuali. \r\nRezultatele obţinute au oferit posibilitatea elaborării unei viziuni de ansamblu, asupra aspectelor legate de comunicare, în relaţia prestator-consumator de servicii contabile. Astfel, în vederea atingerii performanţei, relaţia de colaborare trebuie să aibă ca trăsătură intrinsecă empatia şi apoi încrederea, probitatea profesională, respectul, onestitatea, loialitatea. \r\n\r\n