Analiza practicilor de raportare pe segmente - cazul societăţilor cotate la BVB

Autor:Conf. univ. dr. Nadia ALBU, conf. univ. dr. Cătălin Nicolae ALBU, drd. Ruxandra MATEESCU

JEL:M41, M48

DOI:

Cuvinte cheie:IFRS 8, România, conformitate, tipul auditorului, investitori instituţionali

Abstract:
Scopul acestui articol este să analizeze practicile de raportare pe segmente ale societăţilor cotate la Bursa de Valori Bucureşti (categoria I) în conformitate cu IFRS 8 Segmente operaţionale. Autorii analizează rapoartele anuale ale anului 2012 pentru toate cele 15 societăţi non-financiare din categoria I. Rezultatele studiului arată că doar 53,33% din societăţi au identificat şi raportat segmente operaţionale, cu un număr mediu de 2,87 segmente raportate. Cazuri de conformitate medie sau ridicată sunt identificate pentru 53,33% dintre societăţile investigate. Autorii au analizat şi asocierea dintre nivelul de conformitate cu cerinţele IFRS 8 şi următorii factori: mărime, profitabilitate, tipul auditorului, creştere, difuzia acţionariatului şi prezenţa investitorilor instituţionali. Asocieri semnificative din punct de vedere statistic sunt găsite pentru tipul auditorului, difuzia acţionariatului şi prezenţa investitorilor instituţionali. Rezultatele confirmă că societăţile auditate de un auditor Big 4 au un nivel mai mare de conformitate, însă contrazic aşteptările bazate pe teoria agenţiei conform cărora un acţionariat mai difuz este asociat cu un nivel mai bun de raportare (coeficientul este negativ în acest studiu). Un nou factor şi anume prezenţa investitorilor instituţionali este identificat ca fiind foarte important pentru practicile de raportare pe segmente, rezultat important mai ales în cazul unei economii emergente ca România.\r\n