Data mining – o provocare pentru auditorii financiari

Autor:Lect. univ. dr. Ionela-Corina CHERSAN, drd. Mihai CARP, prof. univ. dr. Marilena MIRONIUC

JEL:C88, M15, M42

DOI:

Cuvinte cheie:audit, data mining, tehnici de audit asistate de calculator, software de audit generalizat

Abstract:
În ultimii ani, volumul şi complexitatea tranzacţiilor înregistrate în contabilitate au crescut semnificativ. Responsabilitatea auditorului de a analiza un număr suficient de tranzacţii impune utilizarea unor tehnici noi. În demersul de audit, tehnicile de audit asistate de calculator joacă un rol important. Există o mare varietate de software care îi poate asista pe auditori în activitatea lor. Software-ul de audit generalizat este unul dintre ele, fiind dezvoltat iniţial în cadrul firmelor de audit. Un astfel de software oferă auditorilor posibilitatea să examineze datele unei companii într-un format predefinit, dar nu le permite extragerea informaţiilor din aceste date, mai ales când asemenea informaţii sunt necunoscute sau ascunse. În ultimele trei decenii, bazele de date au devenit un element specific tuturor afacerilor. Dar bazele de date în sine nu aduc un beneficiu direct companiei. Pentru aceasta este necesară convertirea datelor în informaţii utile. Data mining, cunoscut ca procesul de descoperire a cunoştinţelor din baze de date imense, facilitează extragerea datelor şi analiza lor.\r\nÎn ultima perioadă a fost analizată posibilitatea utilizării data mining ca tehnică de sprijinire a procesului de gestionare a relaţiilor cu clienţii şi de detectare a fraudei. Scopul acestui articol este acela de a identifica modalităţile în care tehnicile data mining pot fi utilizate în procesul de audit.\r\n