Studiu privind armonizarea activităţii de audit din sectorul public la nivelul Uniunii Europene

Autor:Asistent univ. dr. Melinda Timea FÜLÖP, Andrei Răzvan CRIŞAN

JEL:M41, M40, M42, M48

DOI:

Cuvinte cheie:audit public extern, armonizare, Comisia Europeană, reglementări

Abstract:
Obiectul studiului a vizat atât analiza necesităţii armonizării auditului public extern, cât şi aplicarea standardelor internaţionale de audit din sectorul public în statele membre ale Uniunii Europene. Motivaţia care i-a determinat pe autori să analizeze nivelul de armonizare a auditului public extern la nivelul Uniunii Europene a fost actualitatea şi importanţa rolului pe care îl deţine acesta la nivelul Uniunii Europene. În acest scop, autorii au efectuat o cercetare a conceptului de audit financiar, cât şi o delimitare a auditului financiar pe sectoarele de activitate, urmată de o analiză a literaturii de specialitate. În urma delimitării conceptuale şi a studiului literaturii de specialitate, autorii au întreprins un studiu cantitativ care a vizat armonizarea activităţii de audit din sectorul public. Rezultatele obţinute de autori relevă faptul că la nivelul Uniunii Europene se întreprind eforturi semnificative în vederea armonizării activităţii de audit public extern, deşi acest proces este unul costisitor. \r\n