Puncte de vedere privind evaluarea mediului de control

Autor:Prof. univ. dr. Victoria STANCIU

JEL:M 14, M 40

DOI:

Cuvinte cheie:audit intern, mediu de control, control intern, stakeholder

Abstract:
Plecând de importanţa sistemului de control intern pentru organizaţii, precum şi de la obligaţia auditului intern de a furniza asigurarea cu privire la calitatea sistemului de control intern implementat, cercetarea de faţă a urmărit evidenţierea importanţei evaluării mediului de control, bază a tuturor componentelor controlului intern. Lucrarea reliefează complexitatea şi particularităţile misiunilor de evaluare a mediului de control, subliniind necesitatea unei atenţii sporite asupra acestor misiuni. Prin concluziile cercetării efectuate, autorul contribuie la îmbunătăţirea elementelor de bună practică în activitatea de audit intern, ştiut fiind faptul că în literatura română de specialitate există puţine lucrări pe tema mediului de control.\r\n